ไปบนสุด

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

เมนูหลัก

Facebook Page

สถิติผู้เข้าขมเว็บไซต์

279683
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
104
411
1216
276377
5356
18518
279683

ไอพีของคุณ : 44.192.48.196
ปี-ด-ว ชม:09
 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

มอบป้ายยกย่องชุมชนบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เป็น "มรดกระดับจังหวัดนครราชสีมา"

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา มอบป้ายยกย่องชุมชนบ้านปรางค์ อำเภอคง เป็นมรดกระดับจังหวัดนครราชสีมา

 

“ชุมชนบ้านปรางค์” อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการยกย่องจากจังหวัดนครราชสีมาให้เป็น “มรดกจังหวัดนครราชสีมา” แห่งที่ 2 ต่อจากแหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยพิจารณาจากองค์ประกอบหลายประเด็นได้แก่ การมีแหล่งทางประวัติศาสตร์สำคัญ คือ “ปราสาทบ้านปรางค์” ที่เป็นศาสนสถานสำคัญในวัฒนธรรมเขมรโบราณ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ ๑๗ จึงเป็นหัวใจสำคัญที่ดึงดูดให้ผู้คนเดินทางมาสักการะและท่องเที่ยวในชุมชน ลองลิ้มชิมรสอาหารท้องถิ่น สัมผัสกลิ่นไอทางประวัติศาสตร์นับพันปี ชื่นชมบารายหรือแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถเดินข้ามสะพานที่สร้างจากความร่วมแรงร่วมใจภายในชุมชน และอีกแรงดึงดูดหนึ่งที่เกิดขึ้นด้วยความตั้งใจร่วมกันในชุมชนโดยมีคุณประวิตร ชุมสุข ผู้หลงใหลและสัมผัสถึงเสน่ห์ของชุมชนจึงมุ่งมั่นจะพัฒนาท้องถิ่นให้มีความงาม การอนุรักษ์ และเกิดรายได้ไปควบคู่กัน จึงได้อาสาในการเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปรางค์ ขับเคลื่อนการพัฒนาหลากหลายด้านโดยเฉพาะการสร้างการรับรู้ในคุณค่าของสถาปัตยกรรมที่ปรากฏในเรือนพักอาศัยที่มีอายุอานามไม่น้อยในชุมชนบ้านปรางค์ นับเป็นความภาคภูมิใจในความละเมียดละไมของภูมิปัญญางานช่างฝีมือดั้งเดิมและเทคนิคทางสถาปัตยกรรมที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวของบรรพบุรุษที่ได้สร้างไว้
.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีความมุ่งหวังที่จะส่งเสริมคุณค่าที่ปรากฏอย่างชัดเจนร่วมกับการเห็นถึงความพยายามอย่างมากของชุมชนในการร่วมกันอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่ยังคงหลงเหลือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือนในลักษณะเรือนโคราช ในฐานะอัตลักษณ์ที่สำคัญที่จะต้องช่วยกันรักษาไว้ร่วมกับมรดกทางวัฒนธรรมประเพณี จึงได้มอบหมายให้หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาทำการศึกษาสำรวจและรวบรวมข้อมูลของลักษณะสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของชุมชน โดยคุณสมฤทัย ปิยรัตน์ คุณพรมงคล นาคดี และคุณสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ จัดเก็บข้อมูลเพื่อนำองค์ความรู้มาสร้างเป็นสื่อการเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชน และสร้างการรับรู้ในวงกว้าง รวมถึงจัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดนครราชสีมาในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจากนายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดนครราชสีมาและผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีมติร่วมกันเป็นเอกฉันท์ประกาศยกย่องให้ “ชุมชนบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา” เป็นมรดกระดับจังหวัดนครราชสีมา โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายสยาม ศิริมงคล ลงนาม เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ นับเป็นชุมชนต้นแบบในการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างรายได้ และเป็นกลไกในการพัฒนาท้องถิ่นบนฐานของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมควบคู่กันไป เพื่อร่วมกันดูแลรักษามรดกจังหวัด เพื่อเป็นสมบัติของชาติสืบไป
.
และในโอกาสโอกาสที่ชุมชนบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับหน่วยงานภาคราชการและภาคเอกชน ร่วมกันจัดงาน "ทิวาราตรีเสมอภาค" ในระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2567 จึงได้เรียนเชิญนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบป้าย “การยกย่องชุมชนบ้านปรางค์ เป็นมรดกระดับจังหวัดนครราชสีมา” เพื่อเป็นเกียรติแก่ชุมชน ท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคักของงานทิวาราตรีเสมอภาค สะท้อนความภาคภูมิใจของชาวชุมชน และความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานมรดกอันล้ำค่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
.
ภาพ โดย คุณสุรชัย เดชชชัยพิทักษ์

ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่นนครราชสีมา

Copyright © 2024 anurakkorat Rights Reserved.